Selecteer een pagina

Kwaliteit

Ik draag een beschermde opleidingstitel, wat betekent dit?

De titel ‘diëtist’ is wettelijk geregeld in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Onder de wet BIG vallen bijvoorbeeld ook artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiënt te beschermen. Als u naar een zorgverlener met een beschermde titel gaat weet u dus zeker dat u te maken hebt met iemand met kennis van zaken. Alleen professionals met de vierjarige hbo-opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’ mogen de titel ‘diëtist’ gebruiken.

 

Ik ben lid van de NVD.

De NVD is de beroepsvereniging voor diëtisten. Zij komen onder andere op voor de belangen van diëtisten bij de overheid, zorgverzekeraars en onderwijsinstellingen. Daarnaast zetten zij zich in voor een goede financiering van de diëtetiek, passende vergoedingen en zijn zij aanwezig bij CAO onderhandelingen. Tevens stimuleert de NVD het bijhouden van de vakkennis door regelmatig landelijke en regionale informatiebijeenkomsten te organiseren over vakinhoudelijke onderwerpen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici

 

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, maar wat houdt dit in?

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. U als patiënt maar ook zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen en zien of ik, of een andere paramedicus is ingeschreven in het KP en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen. Mijn registratie nummer is: 19104144389. Door ingeschreven te staan in het KP verklaar ik in lijn te zijn met de beroepscode. Diëtisten zijn namelijk gebonden aan normen, waarden en gedragsregels.