Selecteer een pagina

Privacy

De Algemene verordeningen gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (25 mei 2018) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de Europese Unie standaardiseert. De AVG zorgt ervoor dat de privacyrechten van u als patiënt worden uitgebreid en versterkt. Zo kunt u aan organisaties vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Ook hebben organisaties en ik toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken.

Gebruik maken van diensten

Wanneer u gebruik wilt maken van mijn diensten heb ik bepaalde basisgegevens nodig om mijn werk te kunnen doen. Denk hierbij aan uw NAW-gegevens, BSN, telefoonnummer, emailadres, gegevens van uw zorgverzekering en bijzondere gegevens als medische gegevens. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt, uitsluitend voor de diëtistische behandeling.  Indien nodig deel ik uw gegevens, mits er toestemming van u is met andere behandelaars, zoals huisartsen.

Mijn gegevens inzien

U heeft het recht om uw gegevens in te  zien. Deze kunt u laten verwijderen maar ook corrigeren. Het is nodig om hiervoor een afspraak in te plannen omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Volgens de wet op Geneeskundige behandelingsovereenkomst worden uw gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling bewaard.